SDG logo

Gør Verdensmål til Vores Mål

FN’s 17 verdensmål handler om at gøre verden til et bedre sted. Et mere bæredygtigt sted, et mindre fattigt og mere fredeligt sted. Og i Danmark har vi forpligtet os til at være med. Ikke med tom snak, men med konkret handling.

Over de næste fem måneder rejser Danmarks Statistik derfor Danmark rundt for at samle input til, hvordan vi kommer i mål i Danmark – og ikke mindst, hvordan vi måler det. Fra de førende eksperter, universiteter, interesseorganisationer, erhvervslivet og fra dig.

Vores Mål er skabt i samarbejde mellem Danmarks Statistik og 2030-panelet.

Så involver dig og gør verdensmål til vores mål.

Just a placeholder

Involvér dig i debatten her

Vær med til at gøre verdensmål til vores mål og fortæl os, hvad der er vigtigt for dig, når det kommer til ligestilling, fattigdom, uddannelse, miljø, sundhed, retfærdighed og meget mere.

Du deltager nemt i debatten her, hvor du også kan like og kommentere andres forslag og idéer til vores mål. Vi har brug for dit bidrag.

Lær mere om hvordan du kan involvere dig
Frem til april kan du dele din mening og være med til at forme vores mål. Alle input på platformen og fra vores landsdækkende events vil blive behandlet af Danmarks Statistik og en uafhængig ekspertgruppe, der på baggrund af dine input vil fastlægge og præsentere forslag til indikatorer for Folketingets tværpolitiske 2030-netværk.

Illustrasjon af snakkeboble

Din mening er
vigtig. Giv input nu!

Mød os her

Del din mening online eller kig forbi til en af vores mange debatter over hele landet

    Om Vores Mål projektet

    FN har vedtaget 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. 17 mål om alt fra klima, fattigdom, byudvikling, uddannelse, ligestilling og sundhed. 17 mål, som, kort fortalt, skal gøre verden mere bæredygtig – og som alle FNs 193 medlemslande har forpligtet sig til at arbejde for at nå.

    Verdensmålene gælder også for os her i Danmark. Derfor skal vi arbejde for at trække Danmark i en mere bæredygtig retning. Og vi skal ikke mindst vide, om vi er på rette vej. Men hvor skal vi starte? Hvor langt har vi igen? Og hvordan kan vi måle på vores fremskridt? Det skal vi sammen finde ud af.

    Derfor har 2030-panelet igangsat et omfattende projekt, der skal samle danskerne om at gøre verdensmål til vores mål. Vi skal finde udgangspunktet – en baseline – for verdensmålene i Danmark, og vi skal udvikle en lang række indikatorer, så vi frem mod 2030 kan følge udviklingen. Projektet udføres af Danmarks Statistik i samarbejde med Deloitte, der gennemfører projektet i et partnerskab med Geelmuyden Kiese, Dansk Energi Management, SWECO, Kraka, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet.

    Del vores mål