Article main

Vores Liv delrapport i høring

Delrapporten Vores Liv indeholder forslag til indikatorer til at måle status for den bæredygtige udvikling i Danmark. Høringen slutter den 23. marts 2020.

Giv dit input

I perioden fra den 2. marts til den 23. marts 2020 kan du kommentere på udkast til delrapporten Vores Liv. Vi vil gerne have dine bemærkninger og forslag til særligt

  • at supplere, justere og kvalificere de foreslåede indikatorer, samt i forhold til opgørelsesmetode og datakilder.


Dine bemærkninger skal sendes senest den 23. marts 2020 til Maciej Truszczynski i Danmarks Statistik (mtr@dst.dk) og María Ana Petrera i Deloitte (mpetrera@deloitte.dk).

Om delrapporten Vores Liv

Denne delrapport er den første af i alt tre delrapporter med supplerende danske indikatorer for verdensmålene. Delrapporten omhandler verdensmålene under overskriften Vores Liv, som inkluderer mål 1: Afskaf fattigdom, mål 2: Stop sult, mål 3: Sundhed og trivsel, mål 4: Kvalitetsuddannelse, mål 5: Ligestilling mellem kønnene og mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Disse er alle kendetegnet ved at omhandle vores liv og berøre elementer som vores velfærd, trivsel samt tryghed og rettigheder i samfundet. Kort sagt: vores liv.

Delrapporten er at betragte som et katalog over forslag til supplerende danske indikatorer. Samtlige forslag til supplerende indikatorer beskrives efter en fast struktur:

  • Først beskrives definitionen på den foreslåede indikator.
  • Herefter følger en kort begrundelse for relevansen af indikatoren i en dansk kontekst.
  • Derefter beskrives operationaliseringen af indikatoren. Dvs. hvordan indikatoren konkret måles med afsæt i relevante opgørelsesmetoder og brug af pålidelige datakilder.
  • Endeligt præsenteres en baseline for indikatoren i de tilfælde, hvor det har været muligt på dette tidspunkt i projektforløbet.

De supplerende danske indikatorer bygger på en række digitale såvel som fysiske debatter og workshops og er udviklet af en ekspertgruppe i Vores Mål sammen med Danmarks Statistik. Efter denne høring udarbejder ekspertgruppen sammen med Danmarks Statistik en endelig delrapport.

Har du givet input tidligere i processen og kan du ikke genfinde dit forslag til en indikator i delrapporten? Så er det højst sandsynligt, fordi forslaget ikke umiddelbart opfylder kravene til supplerende danske indikatorer. En række af disse forslag er i stedet nævnt i en liste med øvrige forslag til indikatorer i bilag A. Vær desuden opmærksom på, at dit forslag kan være justeret en smule.

pdfDelrapport 1 - Vores Liv
Del vores mål