Article main

Vores Mål bliver offentliggjort September 2020

Arbejdet med at gøre verdensmålene til Vores Mål fortsætter ufortrødent. Processen er samtidig justeret på grund af COVID-19-situationen, og den endelige rapport offentliggøres først til september 2020.

Da arbejdet med at gøre FN’s 17 verdensmål til Vores Mål blev sat i gang i efteråret 2019, havde ingen forudset, at det kommende halve år ville betyde omfattende forandringer i måden vi overalt på kloden lever vores liv.

Corona-krisen, og de medfølgende samfundsmæssige ændringer, har også betydet ændringer for Vores Mål. Processen for høring af delrapporter, og offentliggørelse af den endelige rapport med anbefalinger til en dansk baseline for verdensmålene er blevet udskudt.

Med forbehold for den videre udvikling i corona-situationen og åbningen af det danske samfund forventer vi at genoptage inddragelsesaktiviteter med en høring af de to delrapporter for Vores Planet og Vores Samfund i perioden den 18. maj til den 9. juni. Høringen af delrapporten for Vores Liv blev afsluttet i marts. Den samlede rapport med forslag til baseline forventes offentliggjort i september 2020. De nærmere detaljer for offentliggørelse og lancering vil blive udmeldt senere.

Del vores mål