Article main

Vi skal gentænke måden vi bevæger os på

Verdensmål 9 handler om måden, vi transporterer os selv, vores varer og vores digitale informationer på.

Vi bygger veje og broer, lægger togskinner, indsætter busser og etablerer nye flyruter. Men gør vi det rigtigt, så vores infrastruktur er både klimavenlig og så god, at vi rent faktisk kan transportere os rundt inden for en økonomisk og tidsmæssig fornuftig ramme?

Det er nogle af de helt store udfordringer, vi står over for i disse år, og emnet blev da også diskuteret flittigt af et kompetent panel og et entusiastisk publikum, da Vores Mål fredag d. 7. februar besøgte Aalborg Universitet.

Verdensmål 9 handler om inklusiv og bæredygtig infrastruktur, industrialisering og innovation, og professor ved Institut for Planlægning, Arne Remmen, der var på hjemmebane i Aalborg, påpegede en af de åbenlyse paradokser ved især biltransporten:

”I dag holder vores biler i gennemsnit parkeret 95 % af tiden og er altså kun på vejen i 5 % af tiden. Det er en meget ineffektiv måde at drive transport på. Derfor skal vi i fremtiden gøre mere ud af delebiler og selvkørende biler, så vores transportsektor og infrastruktur drives klogere og samtidig bliver mere bæredygtig,” sagde Arne Remmen.

Chefkonsulent for transport og infrastruktur hos Dansk Erhverv, Christoffer Greenfort, pegede på et andet trafikalt problem og gav også et forslag til en løsning på især den tunge trafik.

”For eksempel kan vi give vores lastbiler lov til at køre i byerne i yder- og nattimerne, så de ikke kører midt i myldretiden og blot skaber endnu mere kø og trængsel. Samtidig skal vi kigge på nye løsninger, for eksempel mobility-as-a-service, som er et system, der samler forskellige transportformer og -services via digital infrastruktur og dermed er en del af fremtidens transportsystem.”

Under debatten kom der en række input fra publikum i salen, som blandt andet problematiserede, at det økonomisk nogle gange er billigere at tage flyet fra Aalborg til København end at tage toget eller bussen. Samtidig påpegede flere, at det er besværligt at komme fra lokalområder udenfor Aalborg ind til midtbyen uden en bil. Og har man en el-bil, kan også det være en udfordring.

”I forhold til den trafikale infrastruktur er vi nødt til at få mange flere ladestandere til elbiler op i hele landet. Det skal også være attraktivt og nemt tilgængeligt at køre elbil i vores landdistrikter,” sagde det tredje medlem af panelet, Noa Jankovic, der er chef for public affairs i Landdistrikternes Fællesråd.

Det arbejder for et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling med udgangspunkt i et decentralt Danmark, og for yderområderne er det ikke kun vand-, vej- og lufttrafikken, der skal tænkes ind i infrastrukturløsningerne.

”I dag har vi 150.000 adresser i Danmark uden tidssvarende netforbindelse. Det er en uholdbar situation, som forringer mulighederne markant for de mennesker,” lød en af hans pointer.

Hør mange flere input i P1’s Public Service program her og deltag selv i debatten om verdensmålene ved at klikke på dette link.

Del vores mål