Article main

Biodiversiteten er i dén grad truet

Verdensmål 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Dyr og planter er truet af udryddelse. Ikke kun i klodens fjerneste afkroge, men også i vores egne skove og baghaver.

Det blev slået fast, da i omegnen af 85 gymnasieelever og et stærkt panel tirsdag den 14. januar debatterede verdensmål 15 på Frederiksberg Gymnasium. Det handler om, at vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtigt brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet, og det er på høje tid, vi begynder at gøre noget ved problemerne.

”Biodiversiteten er i dén grad truet i Danmark. Kvaliteten af vores natur er dårlig. Konsekvensen af det er, at arter uddør, og at der ikke bliver ved med at være de ressourcer til rådighed, som samfundet skal bruge for at kunne bibeholde sin standard,” siger Christian Prip, senioranalytiker ved Fridtjof Nansens Institut i Oslo, der var en af de tre gæster i panelet på Frederiksberg, og peger på to sektorer, der særligt er behov for at inddrage i løsningen:

”Landbruget og skovbruget skal engageres – naturen skal have mere plads. Optimalt set går man fra landbrug til naturbrug, fra produktionsskove til naturskove, der står urørte. Men ikke kun landbruget og skovbruget skal være med – alle i befolkningen såvel som politikerne skal støtte op,” siger Christian Prip.

Kan verdensmålene være med til at forbedre biodiversiteten?

”Ja, via verdensmålene kommer der naturligt fokus på, at biodiversitet er nødvendig, for at verden kan udvikle sig. Verdensmålet omkring biodiversitet er essentielt for eksistensen af mange af de andre verdensmål – biodiversiteten hænger for eksempel uløseligt sammen med klima,” slår Christian Prip fast.

I panelet sad også Kristine Kjørup Rasmussen, der blandt andet er ph.d., biolog og konsulent inden for biodiversitet samt Jesper Johnsen fra Habitats, der beskæftiger sig med, hvordan kommuner og borgere i deres egen hverdag kan gøre en forskel til fordel for biodiversitet.

Hør hele debatten i P1-programmet Public Service, hvor også de to øvrige deltagere giver deres syn på behovet for handling. Programmet bliver sendt en af de kommende dage.

Del vores mål