Article main

Voksne skal blive bedre til at spørge ind

Det var nogle rigtig svære spørgsmål, der blev bragt op, da det 16. verdensmål blev debatteret i Kolding.

Det var nogle af de allersværeste emner, der var til debat, da Munkensdam Gymnasium den 16. december 2019 lagde lokaler til en paneldiskussion om retfærdighed i Danmark, som hurtigt kom til at handle om fysiske og psykiske overgreb på børn.

I panelet foran de omkring 50 3.G.-elever sad seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Anette Faye Jacobsen, juridisk konsulent i Amnesty International Claus Juul og forfatter Pia Ryding, der har skrevet bogen ”Smukke & lille skat”.

Bogen er en historie om overgreb og tavshed i hendes egen familie, og netop den kombination er alt for fremherskende i Danmark, mener Pia Ryding.

”Der hersker en massiv ulyst til at tale om overgreb – også fra systemets side,” sagde hun og opfordrede alle til at øve sig i at stille spørgsmål, så snart de får den mindste mistanke om et misbrug.

”Voksne skal blive bedre til at spørge ind,” sagde Pia Ryding.

Arrangementet i Kolding tog udgangspunkt i det 16. verdensmål om ”fred, retfærdighed og stærke institutioner” og var en del af den rundtur i landet, hvor 17 debatter skal sætte fokus på FN’s 17 verdensmål. Arrangementet blev som altid til en udsendelse og podcast på P1, der kan høres her

Del vores mål