Article main

Vores Planet og Vores Samfund delrapporter i høring

Delrapporterne for Vores Planet og Vores Samfund indeholder forslag til indikatorer til at måle status på den bæredygtige udvikling i Danmark. Høringen slutter den 9. juni 2020.

Giv dit input

I perioden fra den 18. maj - 9. juni 2020 kan du kommentere på høringsudkastet til delrapporterne for Vores Planet og Vores Samfund. Vi vil gerne have dine bemærkninger og forslag til at supplere, justere og kvalificere de foreslåede indikatorer både i forhold til opgørelsesmetode samt datakilder.

Du kan sende dine bemærkninger til delrapporterne senest den 9. juni 2020 pr. mail til Maciej Truszczynski i Danmarks Statistik (mtr@dst.dk) og María Ana Petrera i Deloitte (mpetrera@deloitte.dk).

Om delrapporterne for Vores Planet og Vores Samfund

Delrapporterneer de to sidste af i alt tre delrapporter i Vores Mål. Rapporterne kan betragtes som et katalog over forslag til danske indikatorer, der skal afspejle vores liv og hverdag i Danmark og gøre det muligt at måle status på den bæredygtige udvikling i Danmark. De foreslåede indikatorer supplerer FN’s indikatorer for verdensmålene.

Delrapporten Vores Planet omfatter seks verdensmål: Mål 6 ”Rent vand og sanitet”; Mål 7 ”Bæredygtig energi”; Mål 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”; Mål 13 ”Klimaindsats”; Mål 14 ”Livet i havet”; og Mål 15 ”Livet på land”.

Delrapporten Vores Samfund omfatter fem verdensmål: Mål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”; Mål 9 ”Industri, innovation og infrastruktur”; Mål 10 ”Mindre ulighed”; Mål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”; og Mål 17 ”Partnerskaber for handling”.

De foreslåede danske indikatorer bygger på en række digitale såvel som fysiske debatter og workshops og er udviklet af en ekspertgruppe i Vores Mål sammen med Danmarks Statistik. Efter denne høring skriver Vores Mål ekspertgruppen de tre delrapporter sammen til en samlet rapport med forslag til danske indikatorer og tilhørende baseline for alle 17 verdensmål. Den samlede rapport forventes offentliggjort i efteråret 2020.

Har du givet input tidligere i processen og kan du ikke genfinde dit forslag til en indikator i delrapporten? Så er det højst sandsynligt, fordi forslaget ikke umiddelbart opfylder kravene til danske indikatorer for verdensmålene. En række af disse forslag er i stedet nævnt i en liste med øvrige forslag til indikatorer i bilag A. Vær desuden opmærksom på, at dit forslag kan være justeret en smule.

pdfDelrapport Vores PlanetpdfDelrapport Vores Samfund
Del vores mål