Article main

Vores Planet bruttoliste i høring

Bruttolisten indeholder forslag til indikatorer, som vi har modtaget, og som opfylder kriterierne for supplerende indikatorer. Høringen slutter den 2. marts 2020.

Giv dit input

I perioden fra den 24. februar til den 2. marts 2020 kan du give input til:

  • Hvilke indikatorer, du synes, er de bedste til at måle Danmarks fremdrift på verdensmålene under Vores Planet?
  • Hvilke eventuelle forslag du har til justeringer, tilføjelser og lignende til de foreslåede indikatorer?

Du giver dit input på inddragelsesplatformen her.

På inddragelsesplatformen er hvert forslag til specifikke indikatorer beskrevet under de relevante delmål, og input skrives i kommentarfeltet under de enkelte delmål. Du kan give dit input til lige præcis det verdensmål og de delmål, der interesser dig mest. Er dit input af mere tværgående karakter, kan du skrive det under det delmål, du synes passer bedst.

Indikatorer

De enkelte indikatorer i bruttokataloget er ledsaget af en generel beskrivelse af indikatoren, der ikke må forveksles med indikatorens metodiske definition i dens endelige udformning. Hvis det ikke fremgår direkte af beskrivelsen, vil indikatoren blive opgjort inden for et kalenderår. De fleste indikatorer vil derudover blive fordelt på køn, alder, branche og geografi hvis relevant.

Kan du ikke genfinde dit forslag til en indikator i bruttokataloget, er det højst sandsynligt fordi, at forslaget ikke umiddelbart opfylder kravene til supplerende indikatorer. Forslaget er derfor placeret på en frasorteringsliste, som også indgår i kataloget under de enkelte verdensmål. Vær desuden opmærksom på, at dit forslag kan være justeret en smule.

Oprindeligt var der lagt op til at de endelige forslag til indikatorer for verdensmålene i Vores Planet (verdensmål 6, 7, 12, 13, 14 og 15) præsenteres i en delrapport, der offentliggøres den 1. april 2020. 2030-panelt har sammen med Danmarks Statistik og en uafhængig ekspertgruppe besluttet at delrapporten i stedet præsenteres i et endeligt udkast, som sendes i en ekstra høring den 1. april – 29. april 2020. Denne høring gennemføres som en traditionel høring med brug af direkte mails med invitation til at give input, og giver en allersidste mulighed for at give input til delrapporten for Vores Planet.

pdfBruttoliste Vores Planet
Del vores mål