Article main

Verdensmålene kræver samarbejde

Det 17. verdensmål handler om at skabe partnerskaber for handling. Men hvad betyder det egentlig? Nogle af svarene kom på Viborg Katedralskole.

16 af de 17 verdensmål tager udgangspunkt i konkrete områder, der kræver handling, hvis verden skal blive et mere sikkert, trygt og bæredygtigt sted at leve. Det 17. verdensmål handler om at handle. Og om at gøre det i fællesskab.

”Derfor er Verdensmål 17 det vigtigste verdensmål. Det handler om dig og mig og om at påvirke hinanden – at ændre sin adfærd ved for eksempel at spise anderledes, leve anderledes og forbruge anderledes, end vi gør nu. Vi skal forandre, den måde vi lever på, og det skal vi gøre hurtigt. Det kan vi gøre via partnerskaber; ved at tale med hinanden og indgå partnerskaber. Vi skal påvirke hinanden i en positiv retning,” sagde Martin Keller, da Vores Mål fredag den 21. februar besøgte Viborg Katedralskole, hvor omkring 100 gymnasieelever deltog i arrangementet.

Udover at være kendt som tv-vært, musiker og komponist arbejder han til daglig som verdensmålskonsulent i Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune. Her underviser han blandt andre børn og unge i at kende og arbejde med verdensmålene, som de yngre generationer helst skal være markant bedre til at arbejde med end deres forældre.

”Vi italesætter verdensmålene samtidig med, at vi sidder i en firehjulstrækker med en cigaretpakke i hånden. Vi er gode til at tale om verdensmålene, men vi er langt fra målet i praksis,” sagde Martin Keller foran cirka 100 gymnasieelever på den smukke katedralskole.

Verdensmål 17 handler om partnerskaber på forskellige niveauer, men muligvis giver det mere mening for flere, hvis vi bruger et andet ord, for hvad er ’partnerskaber’ for helt almindelige mennesker?

”Måske skal vi erstatte ordet ’partnerskaber’ med ’netværk’ i en dansk kontekst. Det kunne være netværker i en skoleklasse, på en vej, på de sociale medier, på arbejdspladsen - det er også en måde at danne en gruppe af mennesker, som kan tænke tanker og finde løsninger på problemer. Det er mere forståeligt i en dansk kontekst,” sagde sustainabilitychef hos Danfoss, Flemming Lynge Nielsen og pegede på, at partnerskaber ikke nødvendigvis opstår af sig selv, og at der derfor kan være behov for lovgivning:

”Hvis partnerskaberne eller relationerne ikke fungerer, kan vi ikke bygge på de øvrige verdensmål og nå alle de mål, der er sat, inden 2030. Jeg tror, der er behov for en basislovgivning i forhold til at stramme grebet lidt om nogle af de større virksomheder. Jeg tror ikke, det sker helt af selv og ganske frivilligt. Piskning kombineret med det nye ’grønne diplomati’ kan være nødvendigt,” lød det fra Flemming Lynge Nielsen.

Spørgsmålet er så, hvordan et godt partnerskab kunne se ud. Det havde Majbritt Skov fra Deloitte Economics et godt bud på:

For at komme i mål med verdensmålene, skal der findes løsninger, som endnu ikke eksisterer. Derfor er partnerskabsmålet vigtigt sammen med målet om økonomisk vækst, for at kunne udvikle løsninger for verdensmålene. Vi er pt godt på vej, men der er plads til forbedring. Vores Mål-projektet er et godt eksempel på, hvordan den private sektor, myndigheder og organisationer går sammen om at finde ud af, hvad verdensmålene dækker over i dansk kontekst ift. hvad vi danskere kan gøre,” sagde Majbritt Skov.

For at høre hele debatten, kan du klikke på dette link, der leder hen til P1-programmet Public Service.

Del vores mål