Article main

Godt drikkevand – med plads til forbedringer

Verdensmål 6 handler om, at vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Det danske drikkevand har generel høj kvalitet, men den hellige gral er langt fra vel forvaret.

I disse år bliver der fundet et stigende antal pesticider i vores grundvand, og både det offentlige, erhvervslivet og helt almindelige borgere har rige muligheder for at forbedre indsatsen for at holde det høje niveau – og for at forbedre det.

Sådan lød en af konklusionerne, da Vores Mål torsdag den 23. januar besøgte Aarhus Vand, hvor medarbejdere og tre eksperter i panelet diskuterede verdensmål 6, der handler om rent vand og sanitet.

Miriam Feilberg, seniorkonsulent i DANVA, der fremførte problematikken om det stigende antal pesticider, efterlyste bedre muligheder for at beskytte områder, hvor for eksempel Roundup ikke bliver anvendt korrekt, mens Peter Alfred fra Sweco pegede på, at borgerne også kan bidrage til vandkvaliteten. Han pointerede blandt andet problematikken i, at den enkelte borger bruger sprøjtegift på deres fortove, fordi der under fortovene som regel ikke er noget muldjord til at nedbryde pesticiderne, og at de derfor har større sandsynlighed for at ryge ned til vores grundvand.

Debatten fik en af medarbejderne på Aarhus Vand til at foreslå, at man helt forbyder Roundup og andre tilsvarende produkter, mens den tredje paneldeltager, Lærke Thorling fra GEUS, efterlyste nem og tilgængelig information om, hvordan det går med vand- og naturtilstanden i Danmark, som også den almindelige borger kan forstå og tage stilling til. På den baggrund skal både private og det offentlige få et bedre grundlag til at træffe de nødvendige beslutninger på for at sikre en høj vandkvalitet.

Hvis du vil høre mere om drikkevandskvaliteten i Danmark og de gode input fra både panelet og deltagerne, kan du lytte til P1-programmet Public Service’ udsendelse her. Du kan også selv deltage i debatten om verdensmål 6 eller et af de 16 andre verdensmål ved at klikke her.

Del vores mål