Article main

Principper for indikatorer

Seks principper udgør fundamentet for udvikling og udvælgelse af supplerende danske indikatorer.

Danmarks Statistik og en ekspertgruppe udvikler supplerende danske indikatorer for verdensmålene baseret på de input fra bl.a. borgere, virksomheder, forskere og organisationer, der er givet i en række digitale såvel som fysiske debatter og workshops, der er afholdt rundt omkring i landet.

I udviklingen og udvælgelsen af indikatorer bygger Danmarks Statistik og ekspertgruppen på seks principper: 1) Datatilgængelighed, 2) Pålidelighed, 3) Målbarhed, 4) Relevans, 5) Accept og 6) Ressourceforbrug.

Forslag til indikatorer vil fremgå af bruttolister, der udsendes i offentlig høring på den digitale inddragelsesplatform www.deltag.voresmål.dk i følgende perioder:

Vores Liv (verdensmål 1, 2, 3, 4, 5 og 16) den 27. januar – 3. februar 2020

Vores Planet (verdensmål 6, 7, 12, 13, 14 og 15) den 24. februar – 2. marts 2020

Vores Samfund (verdensmål 8, 9, 10, 11 og 17) den 23. marts – 30. marts 2020

Herefter præsenteres det endelige forslag til supplerende danske indikatorer i en delrapport for hver af de tre klynger af verdensmål – Vores Liv, Vores Planet og Vores Samfund.

Del vores mål