Bagom vores mål

Vores Mål er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt. Det betyder, at du og alle andre har mulighed for at komme med input og deltage i debatten om, hvordan vi fremover skal måle status for verdensmålene i Danmark.

Projektet er skabt i samarbejde mellem Danmarks Statistik og 2030-panelet og finansieret Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

Et par hurtige om Vores Mål

Hvad er verdensmålene?
Verdensmålene er vedtaget af FN og rummer 17 overordnede mål og 169 delmål for en bæredygtig verden i 2030. Alle lande i FN har forpligtet sig til at arbejde for at indfri verdensmålene og oversætte de 169 delmål og underliggende indikatorer til de lokale forhold i hvert land.

Hvad går projektet ud på?
Vores Mål er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt og har til formål at fastlægge de supplerende danske indikatorer for verdensmålene.

Hvem står bag projektet?

Projektet er skabt i samarbejde mellem Danmarks Statistik og 2030-panelet og finansieret af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

2030-panelet er udpeget af Folketingets 2030-netværk og består af en række stærke profiler i det danske samfund med kapacitet og viden om verdensmålene i Danmark og globalt.

Test

Hvem kan bidrage?
Alle kan bidrage. Interesseorganisationer, universiteter, virksomheder, uafhængige eksperter, din nabo og dig. Du kan nøjes med at kommentere på lige præcis de mål, du finder mest interessante, ligesom du kan nøjes med at like eller kommentere andres forslag og input.

Hvordan kan jeg bidrage?
Ved at trykke her. Opret en simpel profil, og du er klar til at komme med input, kommentere og like.

Hvad bliver mit bidrag brugt til?
Alle input på platformen og fra vores landsdækkende events vil blive behandlet af Danmarks Statistik og en uafhængig ekspertgruppe, der på baggrund af dine input vil fastlægge og præsentere forslag til danske indikatorer for verdensmålene for Folketingets tværpolitiske 2030-netværk.

1.
verdensmål

Åben digital debat og løbende afstemninger gør det muligt at finde de emner under hvert verdensmål, som optager os allermest. Alle kan komme med input til, hvad de mener, er de vigtigste danske fokusområder for hvert mål.

2.
meningsmålinger

Gennem seks fysiske workshops over hele landet samler vi input til, hvordan vi kan måle de vigtigste emner. Sammen med eksperter, interesseorganisationer, virksomheder og helt almindelige danskere finder vi så mange relevante og brugbare indikatorer som muligt for hvert verdensmål.

3.
sortering av meninger

De førende eksperter udvælger de mest relevante og valide målindikatorer for hvert verdensmål. Indikatorerne sendes i digital høring blandt eksperter, interesse- organisationer, erhvervslivet og de mange andre, der har bidraget til udviklingen undervejs i processen.

2.
meningsmålinger

Gennem seks fysiske workshops over hele landet samler vi input til, hvordan vi kan måle de vigtigste emner. Sammen med eksperter, interesseorganisationer, virksomheder og helt almindelige danskere finder vi så mange relevante og brugbare indikatorer som muligt for hvert verdensmål.

3.
sortering av meninger

De førende eksperter udvælger de mest relevante og valide målindikatorer for hvert verdensmål. Indikatorerne sendes i digital høring blandt eksperter, interesse- organisationer, erhvervslivet og de mange andre, der har bidraget til udviklingen undervejs i processen.

4.
sdg bok

På baggrund af den endelige digitale høring udarbejder vi en endelig Vores Mål-rapport med anbefalinger til relevante og valide danske indikatorer. Rapporten overrækkes på vegne af Danmarks Statistik og 2030-panelet til Folketingets tværpolitiske netværk, 2030-netværket, inden sommerferien 2020.

Del vores mål