PRIVATLIVS- & COOKIEPOLITIK

I forbindelse med din brug af voresmaal.dk hjemmesiden indhenter vi nogle oplysninger om dig.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at bruge voresmaal.dk hjemmesiden og du skal informeres om, hvilke oplysninger vi indhenter, samt hvad vi har ret til at gøre med dine oplysninger. Vi har derfor udarbejdet nedenstående Privatlivs- og Cookiepolitik.

Du skal være opmærksom på, at du accepterer denne beskrivelse af vores Privatlivs- og Cookiepolitik, når du besøger webstedet.

PRIVATLIVSPOLITIK


Denne privatlivspolitik beskriver den indsamling og behandling af personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med din brug af www.voresmaal.dk/www.voresmål.dk og underliggende sider såsom deltag.voresmaal.dk. Indsamlingen og behandlingen finder sted i henhold til principperne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

For at forstå, hvordan vi behandler dine oplysninger, bedes du venligst læse denne tekst nøje igennem.

Emner:

  1. Hvilke oplysninger vi indsamler om dig og til hvilke formål
  2. Hvor dine oplysninger stammer fra
  3. Behandlingsgrundlaget
  4. Hvem vi deler dine oplysninger med og hvorfor
  5. Hvem vi overfører dine oplysninger til
  6. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger
  7. Dine rettigheder
  8. Kontaktoplysninger.

1. Hvilke oplysninger vi indsamler om dig og til hvilke formål

Udover de oplysninger, som du vælger at dele med os, indsamler vi dit navn, din e-mailadresse og din ip-adresse samt detaljer om, hvordan du bruger vores hjemmeside. Vi indsamler oplysningerne med følgende formål:

• For at administrere og forbedre vores hjemmeside

• For at kunne håndtere og reagere på enhver henvendelse, vi måtte få fra dig gennem hjemmesiden, herunder gennem din deltagelse i et Deloitte-event, gennem din anmodning om at modtage resultaterne fra verdensmålsundersøgelsen, for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside baseret på de af dig angivne præferencer på www.info.deloitte.dk/nyheder samt gennem din adfærd på vores hjemmesider, for eksempel din angivelse af, hvilke områder af vores services, du udviser interesse for

• For at kunne facilitere et Deloitte-event, herunder planlægge og evaluere

• For at kunne indsamle input fra dig såsom stemmer og kommentarer til forskellige emner med henblik på at bidrage til design og udvikling af FN’s Verdensmål.

2. Hvor dine oplysninger stammer fra

Vi indsamler personoplysninger såvel direkte som indirekte fra dig, når du bruger vores hjemmeside. For eksempel anvender vi og/eller vores samarbejdspartnere cookies (små tekstfiler, der gemmes i en brugers browser), som kan indsamle personoplysninger, for at forbedre din oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, og for at sikre, at det fungerer effektivt. Flere oplysninger om vores brug af cookies og anden trackingteknologi, og hvordan du kan fravælge denne, findes i vores cookiepolitik.

Bemærk venligst, at der kan linkes til andre hjemmesider fra www.voresmaal.dk, og at disse hjemmesider ikke er omfattet af denne privatlivspolitik. Vi opfordrer dig derfor til at gøre dig bekendt med privatlivsbestemmelserne på disse andre hjemmesider, før du afgiver oplysninger om dig selv.

3. Behandlingsgrundlaget

Som dataansvarlig er Deloitte forpligtet til at oplyse om det retlige grundlag, som vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på.

Vi indsamler og behandler dine oplysninger på baggrund af følgende bestemmelser i GDPR:

• Art. 6 stk. 1 (a) samtykke fra dig til behandling af dine personoplysninger

• Art. 6 stk. 1 (c) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Deloitte

• Art. 6, stk. 1 (e) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse

• Art. 6, stk. 1 (f) behandling er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse.

Den legitime interesse, som forfølges via denne hjemmeside, har som formål, at Deloitte på vegne af Danmarks Statistik giver borgere, organisationer og virksomheder mulighed for at komme med input til udviklingen af FN’s Verdensmål i en dansk kontekst.

3. Hvem vi deler dine oplysninger med og hvorfor

I forbindelse med et eller flere af de formål, der er angivet ovenfor, kan vi dele eller videregive dine oplysninger til følgende modtagere: offentlige myndigheder, serviceleverandører, it-leverandører (for eksempel dem, der leverer teknologien bag vores hjemmeside) og andre Deloitte-enheder.

www.voresmaal.dk linker til diverse sociale medier, applikationer eller services, som giver dig adgang til at dele indhold med andre brugere (herefter under et betegnet ”Sociale Medier”). Det er vigtigt at understrege, at personoplysninger, som du deler gennem disse Sociale Medier, kan læses, indsamles og bruges af andre brugere af samme Sociale Medier. Vi har begrænset eller ingen kontrol med sådanne andre brugere, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysninger, som du bidrager med til Sociale Medier, vil blive behandlet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

5. Hvem vi overfører dine oplysninger til

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi kan overføre dine oplysninger til andre Deloitte-enheder. Vi kan også overføre dine oplysninger til it-leverandører, inklusive cloudserviceleverandører, eller til eksterne serviceleverandører, som behandler og/eller opbevarer oplysningerne på vores vegne. Disse leverandører vil være underlagt tilsvarende regler, som vi er underlagt.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til modtagere i lande udenfor EU/EØS for at opfylde de i pkt. 1 angivne formål. I så tilfælde vil behandlingsgrundlaget for en sådan international overførsel enten være EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, US Privacy Shield Certification eller Deloittes Binding Corporate Rules, alt afhængigt af situationen.

6. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Dine oplysninger opbevares i vores systemer, så længe (i) det er nødvendigt for at kunne opfylde ovennævnte indsamlingsformål eller (ii) en sådan længere periode, som er krævet i henhold til lovgivning.

7. Dine rettigheder

Lovgivningen tillægger dig følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger:

• Retten til indsigt i, hvilke oplysninger om dig vi behandler

• Retten til at berigtige de oplysninger om dig, vi behandler

• Retten til sletning af dine oplysninger

• Retten til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger

• Retten til dataportabilitet

• Retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Tlf.nr.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

8. Kontaktoplysninger

Kontakt os venligst på dkdatabeskyttelse@deloitte.dk , hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
DK-2300 København S
Cvr-nr.: 33963556


COOKIEPOLITIK


På dette website anvendes cookies, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.

Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies øverst på siden.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt ufarlige.

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger. Når du bruger hjemmesiden sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at websitet fungerer optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser.

Ja tak

Hvis du trykker på "Acceptér", eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger websitet med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies. Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies.

Nej tak

Hvis du trykker på "Acceptér ikke", sættes ikke cookies. Der sættes kun en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at der sættes cookies. Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kan være elementer på websitet, som ikke fungerer.

Skift indstillinger for cookies

Du har altid mulighed for at skifte dine indstillinger.

Senest opdateret den 24. November 2019.

Del vores mål