SDG 1SDG Icon

Mål 1:AFSKAF FATTIGDOM

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt. Det handler verdensmål 1 om. Men fattigdom er mange ting, og det første verdensmål dækker en række elementer såsom adgang til sociale ydelser og beskyttelse, finansielle tjenesteydelser og minimumrådighedsbeløb. De kan blandt andet være banklån, og om man kan stå imod over for sociale og økonomiske katastrofer.

Men er man fattig i Danmark, når man ikke har råd til en mobiltelefon? Eller når man er på kontanthjælp? Kort sagt; hvordan måler vi fattigdom i Danmark?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål1·1

Afskaf ekstrem fattigdom icon

Afskaf ekstrem fattigdom

Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,25 om dagen.

Delmål1·2

Reducér fattigdom med mindst 50 pct. icon

Reducér fattigdom med mindst 50 pct.

Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner.

Delmål1·3

Indfør sociale sikkerhedsnet icon

Indfør sociale sikkerhedsnet

Der skal gennemføres nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 skal der opnås en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.

Delmål1·4

Giv lige rettigheder til ejerskab, serviceydelser, teknologi og økonomiske ressourcer icon

Giv lige rettigheder til ejerskab, serviceydelser, teknologi og økonomiske ressourcer

Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

Delmål1·5

Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer icon

Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer, og deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer skal reduceres.

Delmål1·a

Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom icon

Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Delmål 1.a. Der skal sikres en betydelig mobilisering af ressourcer fra en række forskellige kilder, herunder gennem øget udviklingssamarbejde, med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelige og forudsigelige midler til udviklingslandene, i særdeleshed de mindst udviklede lande, til gennemførelse af programmer og politikker for at udrydde fattigdom i alle dens dimensioner.

Delmål1·b

Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn icon

Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Delmål 1.b. Der skal skabes solide politiske rammer på nationalt, regionalt og internationalt plan, baseret på udviklingsstrategier med særlig fokus på de fattige og på ligestilling for at fremskynde investeringer, der kan udrydde fattigdom.

Del vores mål