SDG 8SDG Icon

Mål 8:ANSTÆNDIGE JOB OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Økonomien skal være i fortsat vækst. Vi skal opnå fuld beskæftigelse også for unge og personer med handicap, og produktiviteten skal øges, lige som teknologien skal opgraderes. Det skal vel at mærke ske, uden at det går ud over miljø og klima, og samtidig med at de ansatte har gode vilkår og anstændige jobs.

Men hvordan sikrer vi vækst og jobs uden at gå på kompromis med klimaambitionerne? Er iværksætteri og innovation bare buzzwords eller løsningen på det hele? Og hvilken roller spiller den danske model på det kommende årtis arbejdsmarked? Kort sagt; hvordan måler vi økonomisk vækst og anstændige jobs i Danmark?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål8·1

SKAB BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST icon

SKAB BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST

Den årlige økonomisk vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7% vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

Delmål8·2

OPNÅ HØJERE ØKONOMISK PRODUKTIVITET GENNEM TEKNOLOGI OG INNOVATION icon

OPNÅ HØJERE ØKONOMISK PRODUKTIVITET GENNEM TEKNOLOGI OG INNOVATION

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Delmål8·3

FØR EN POLITIK, DER SKABER JOBS OG FREMMER VIRKSOMHEDER  icon

FØR EN POLITIK, DER SKABER JOBS OG FREMMER VIRKSOMHEDER

Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

Delmål8·4

BRUG RESSOURCERNE EFFEKTIVT I FORBRUG OG PRODUKTION icon

BRUG RESSOURCERNE EFFEKTIVT I FORBRUG OG PRODUKTION

Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

Delmål8·5

SKAB FULD BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE MED LIGE LØN icon

SKAB FULD BESKÆFTIGELSE OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE MED LIGE LØN

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Delmål8·6

HJÆLP UNGE I ARBEJDE, UDDANNELSE OG PRAKTIK icon

HJÆLP UNGE I ARBEJDE, UDDANNELSE OG PRAKTIK

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Delmål8·7

AFSKAF MODERNE SLAVERI, MENNESKEHANDEL OG BØRNEARBEJDE icon

AFSKAF MODERNE SLAVERI, MENNESKEHANDEL OG BØRNEARBEJDE

Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

Delmål8·8

BESKYT ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER, OG SKAB SIKRE ARBEJDSMILJØER icon

BESKYT ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER, OG SKAB SIKRE ARBEJDSMILJØER

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Delmål8·9

STØT OP OM BÆREDYGTIG TURISME icon

STØT OP OM BÆREDYGTIG TURISME

Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

Delmål8·10

GIV ALLE ADGANG TIL BANKER, FORSIKRING OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER icon

GIV ALLE ADGANG TIL BANKER, FORSIKRING OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

Delmål8·a

STØT 'AID FOR TRADE' icon

STØT 'AID FOR TRADE'

Handelsrelateret bistand til udviklingslandene skal øges, især til de mindst udviklede lande, bl.a. gennem den Styrkede Integrerede Ramme for Handelsrelateret Teknisk Bistand til de Mindst Udviklede Lande.

Delmål8·b

UDARBEJD EN GLOBAL STRATEGI FOR AT FÅ UNGE I ARBEJDE icon

UDARBEJD EN GLOBAL STRATEGI FOR AT FÅ UNGE I ARBEJDE

Inden 2020 skal der udvikles og igangsættes en global strategi for at få unge i arbejde, og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Globale Jobpagt skal gennemføres.

Del vores mål