SDG 7SDG Icon

Mål 7:BÆREDYGTIG ENERGI

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Alle skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Andelen af vedvarende energi skal øges væsentligt, og hastigheden hvormed vi effektiviserer energiforbruget skal fordobles. Der skal også samarbejdes og forskes internationalt i ren energi og teknologi, også når det gælder fossile brændstoffer.Det er essensen i delmålene i verdensmål 7.

Men hvilke former for vedvarende energi skal vi fokusere på i Danmark? Tæller international transport og søfart hos danske virksomheder med i vores lokale regnskab? Og hvordan måler vi hastigheden i energieffektiviseringerne? Med antallet af havvindmølleparker og kilowatt-timer, andelen af olie og gas i vores energiforsyning eller noget helt tredje?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål7·1

GIV ALLE ADGANG TIL MODERNE ENERGI icon

GIV ALLE ADGANG TIL MODERNE ENERGI

Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

Delmål7·2

FORØG ANDELEN AF VEDVARENDE ENERGI GLOBALT icon

FORØG ANDELEN AF VEDVARENDE ENERGI GLOBALT

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Delmål7·3

FORDOBL ENERGIEFFEKTIVITETEN  icon

FORDOBL ENERGIEFFEKTIVITETEN

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Delmål7·a

STYRK ADGANGEN TIL FORSKNING OG INVESTERINGER INDEN FOR REN ENERGI icon

STYRK ADGANGEN TIL FORSKNING OG INVESTERINGER INDEN FOR REN ENERGI

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Delmål7·b

UDVID OG OPGRADÉR INFRASTRUKTUR FOR AT LEVERE BÆREDYGTIG ENERGI I UDVIKLINGSLANDENE icon

UDVID OG OPGRADÉR INFRASTRUKTUR FOR AT LEVERE BÆREDYGTIG ENERGI I UDVIKLINGSLANDENE

Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne leverere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

Del vores mål