SDG 11SDG Icon

Mål 11:BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Gør byer, lokalsamfund og boligområder inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Sådan lyder verdensmål 11, hvis delmål blandt andet omfatter at sikre flere mennesker adgang til en bolig, de har råd til at bo i, at skabe et bæredygtigt transportsystem, og at minimere byernes samlede miljøbelastning.

Bliver vi mere bæredygtige, hvis flere flytter på landet, eller når vi udflytter arbejdspladser fra de store byer til de mindre? Hvad gør en by og et lokalsamfund inkluderende og sikker? Hvordan måler vi bæredygtighed i danske byer og lokalsamfund?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål11·1

BYG SIKRE BOLIGER TIL EN OVERKOMMELIG PRIS icon

BYG SIKRE BOLIGER TIL EN OVERKOMMELIG PRIS

Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

Delmål11·2

SKAB BILLIGE OG BÆREDYGTIGE TRANSPORTSYSTEMER icon

SKAB BILLIGE OG BÆREDYGTIGE TRANSPORTSYSTEMER

Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

Delmål11·3

GØR BYERNE INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIGE icon

GØR BYERNE INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIGE

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

Delmål11·4

BESKYT VERDENS KULTUR- OG NATURARV icon

BESKYT VERDENS KULTUR- OG NATURARV

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

Delmål11·5

REDUCÉR NATURKATASTROFERS SKADELIGE KONSEKVENSER icon

REDUCÉR NATURKATASTROFERS SKADELIGE KONSEKVENSER

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

Delmål11·6

REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING icon

REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Delmål11·7

GIV ALLE ADGANG TIL GRØNNE OFFENTLIGE RUM icon

GIV ALLE ADGANG TIL GRØNNE OFFENTLIGE RUM

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Delmål11·a

STYRK SAMMENHÆNGEN MELLEM LAND OG BY MED BEDRE PLANLÆGNING icon

STYRK SAMMENHÆNGEN MELLEM LAND OG BY MED BEDRE PLANLÆGNING

Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Delmål11·b

GØR LANGT FLERE AF VERDENS BYER MERE MODSTANDSDYGTIGE MOD KATASTROFER icon

GØR LANGT FLERE AF VERDENS BYER MERE MODSTANDSDYGTIGE MOD KATASTROFER

Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Delmål11·c

STØT DE MINDST UDVIKLEDE LANDE TIL AT BYGGE SOLIDT OG BÆREDYGTIGT icon

STØT DE MINDST UDVIKLEDE LANDE TIL AT BYGGE SOLIDT OG BÆREDYGTIGT

De mindst udviklede lande skal støttes, bl.a. gennem finansiel og teknisk bistand, til at bygge bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer.

Del vores mål