SDG 16SDG Icon

Mål 16:FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Sådan lyder verdensmål 16, hvis delmål blandt andet fokuserer på at reducere vold, bekæmpe organiseret kriminalitet, fremme retssikkerheden, reducere korruption og bestikkelse samt håndhæve ikke-diskriminerende love og politikker.

Er det udtryk for stigende vold i Danmark, når det buldrer på Nørrebro? Handler det om, at vi skal skabe fred andre steder end i Danmark, eller om at styrke udsatte borgeres inddragelse i foreningslivet? Fred, retfærdighed og stærke institutioner kan betyde mange ting i Danmark, så hvordan kan vi måle på det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål16·1

REDUCÉR VOLD OVERALT icon

REDUCÉR VOLD OVERALT

Alle former for vold, og voldsrelaterede dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

Delmål16·2

STOP MISHANDLING, UDNYTTELSE, MENNESKEHANDEL OG VOLD MOD BØRN  icon

STOP MISHANDLING, UDNYTTELSE, MENNESKEHANDEL OG VOLD MOD BØRN

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Delmål16·3

STYRK RETSSIKKERHEDEN, OG GIV ALLE ADGANG TIL RETFÆRDIG RETTERGANG icon

STYRK RETSSIKKERHEDEN, OG GIV ALLE ADGANG TIL RETFÆRDIG RETTERGANG

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Delmål16·4

BEKÆMP ORGANISERET KRIMINALITET OG ULOVLIGE STRØMME AF PENGE OG VÅBEN icon

BEKÆMP ORGANISERET KRIMINALITET OG ULOVLIGE STRØMME AF PENGE OG VÅBEN

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

Delmål16·5

NEDBRING KORRUPTION OG BESTIKKELSE BETYDELIGT icon

NEDBRING KORRUPTION OG BESTIKKELSE BETYDELIGT

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Delmål16·6

SKAB EFFEKTIVE, ANSVARLIGE, OG GENNEMSIGTIGE INSTITUTIONER icon

SKAB EFFEKTIVE, ANSVARLIGE, OG GENNEMSIGTIGE INSTITUTIONER

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Delmål16·7

GARANTÉR, AT ALLE BESLUTNINGER TAGES PÅ EN INKLUDERENDE OG REPRÆSENTATIV MÅDE  icon

GARANTÉR, AT ALLE BESLUTNINGER TAGES PÅ EN INKLUDERENDE OG REPRÆSENTATIV MÅDE

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Delmål16·8

STYRK UDVKLINGSLANDENES DELTAGELSE I MELLEMSTATSLIGE INSTITUTIONER icon

STYRK UDVKLINGSLANDENES DELTAGELSE I MELLEMSTATSLIGE INSTITUTIONER

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

Delmål16·9

GIV ALLE FØDSELSATTEST OG RETLIG IDENTITET icon

GIV ALLE FØDSELSATTEST OG RETLIG IDENTITET

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

Delmål16·10

BESKYT GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER, OG GIV AKTINDSIGT icon

BESKYT GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER, OG GIV AKTINDSIGT

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Delmål16·a

FOREBYG OG BEKÆMP VOLD, TERRORISME OG KRIMINALITET icon

FOREBYG OG BEKÆMP VOLD, TERRORISME OG KRIMINALITET

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

Delmål16·b

UDBRED OG HÅNDHÆV IKKE-DISKRIMINERENDE LOVE OG POLITIKKER icon

UDBRED OG HÅNDHÆV IKKE-DISKRIMINERENDE LOVE OG POLITIKKER

Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

Del vores mål