SDG 9SDG Icon

Mål 9:INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

For at sikre at mennesker trives og der er økonomisk udvikling, skal industri og infrastruktur opgraderes, og innovationen skal understøttes på et bæredygtigt grundlag for at sikre at mennesker trives og der er økonomisk udvikling. Det handler om at øge brugen af rene og miljøvenlige teknologier og give små og mellemstore virksomheder adgang til lån. Der er også lagt op til at sikre bedre internet og muligheder for at dele af viden.

Herhjemme handler det måske om internetdækning uden for de store byer, om digitalisering af det offentlige, om trængsel på motorvejen uden for Kolding, København eller noget helt fjerde? For hvordan skal vi egentlig måle dansk industri, innovation og infrastruktur?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål9·1

BYG BÆREDYGTIG OG ROBUST INFRASTRUKTUR icon

BYG BÆREDYGTIG OG ROBUST INFRASTRUKTUR

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Delmål9·2

STØT INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING icon

STØT INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Delmål9·3

ØG SMÅ VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL FINANSIELLE TJENESTEYDELSER icon

ØG SMÅ VIRKSOMHEDERS ADGANG TIL FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

Delmål9·4

OPGRADÉR ALLE INDUSTRIER OG INFRASTRUKTURER FOR BÆREDYGTIGHED icon

OPGRADÉR ALLE INDUSTRIER OG INFRASTRUKTURER FOR BÆREDYGTIGHED

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Delmål9·5

STYRK FORSKNING, OG OPGRADÉR INDUSTRITEKNOLOGI icon

STYRK FORSKNING, OG OPGRADÉR INDUSTRITEKNOLOGI

Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologiske kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

Delmål9·a

STYRK BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR I UDVIKLINGSLANDENE icon

STYRK BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR I UDVIKLINGSLANDENE

Der skal faciliteres en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklingsøstater.

Delmål9·b

STØT NATIONAL TEKNOLOGIUDVIKLING OG FORSKNING I UDVIKLINGSLANDENE icon

STØT NATIONAL TEKNOLOGIUDVIKLING OG FORSKNING I UDVIKLINGSLANDENE

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

Delmål9·c

GIV ALLE ADGANG TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI icon

GIV ALLE ADGANG TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

Del vores mål