SDG 13SDG Icon

Mål 13:KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Sådan lyder verdensmål 13, hvis delmål blandt andet omfatter at integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker og sikre os mod klimarelaterede risici samt at sikre midler til grønne investeringer i udviklingslandene.

Handler det i Danmark om at bruge vedvarende energi og elbiler? Om mindre olieudvinding i Nordsøen? Eller om flere diger i de kystnære byer? Kan vi investere og forske os ud af klimaproblemerne? Og hvordan måler vi vores indsats for at bekæmpe klimaforandringerne?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål13·1

STYRK MODSTANDSKRAFT OG TILPASNINGSEVNEN TIL KLIMARELATEREDE  KATASTROFER icon

STYRK MODSTANDSKRAFT OG TILPASNINGSEVNEN TIL KLIMARELATEREDE KATASTROFER

Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

Delmål13·2

INDBYG TILTAG MOD KLIMAFORANDRINGER I NATIONALE POLITIKKER  icon

INDBYG TILTAG MOD KLIMAFORANDRINGER I NATIONALE POLITIKKER

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Delmål13·3

OPBYG VIDEN OG KAPACITET TIL AT IMØDEGÅ KLIMAFORANDRINGER icon

OPBYG VIDEN OG KAPACITET TIL AT IMØDEGÅ KLIMAFORANDRINGER

Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

Delmål13·a

IMPLEMENTÉR FN’S RAMMEKONVENTION OM KLIMÆNDRINGER icon

IMPLEMENTÉR FN’S RAMMEKONVENTION OM KLIMÆNDRINGER

De udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN's Rammekonvention om Klimaændringer, skal indfris, til målet om i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse, og Den Grønne Klimafond skal kapitaliseres snarest muligt.

Delmål13·b

STYRK KAPACITETEN  TIL EFFEKTIV HÅNDTERING AF KLIMAFORANDRINGER icon

STYRK KAPACITETEN TIL EFFEKTIV HÅNDTERING AF KLIMAFORANDRINGER

Der skal fremmes mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og marginaliserede samfund.

Del vores mål