SDG 5SDG Icon

Mål 5:Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Der skal være ligestilling mellem kønnene, og piger og kvinders rettigheder og muligheder skal styrkes. Det er det overordnede indhold i det femte verdensmål. Det drejer sig derfor også om at eliminere vold og udnyttelse af kvinder, og om at kønnene har lige adgang til lederskab og økonomiske ressourcer. Det handler desuden om at anerkende og værdisætte ulønnet omsorg og husarbejde gennem adgang til bl.a. offentlige serviceydelser og institutioner og om at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien.

Men skal og kan vi overhovedet regulere os til mere ligestilling, eller skal politikerne blande sig helt udenom? Hvad er ligestilling i Danmark, har vi det allerede, og hvordan måler vi det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål5·1

STOP DISKRIMNATION AF KVINDER OG PIGER icon

STOP DISKRIMNATION AF KVINDER OG PIGER

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

Delmål5·2

STOP AL VOLD OG UDNYTTELSE RETTET MOD KVINDER OG PIGER icon

STOP AL VOLD OG UDNYTTELSE RETTET MOD KVINDER OG PIGER

Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

Delmål5·3

AFSKAF TVANGSÆGTESKABER OG KVINDELIG OMSKÆRING icon

AFSKAF TVANGSÆGTESKABER OG KVINDELIG OMSKÆRING

Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

Delmål5·4

VÆRDISÆT ULØNNET OMSORGSARBEJDE, OG DEL ANSVARET I HJEMMET icon

VÆRDISÆT ULØNNET OMSORGSARBEJDE, OG DEL ANSVARET I HJEMMET

Ulønnet omsorg og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som det nationalt passende.

Delmål5·5

KVINDER SKAL SIKRES FULD DELTAGELSE I LEDELSE OG BESLUTNINGSPROCESSER icon

KVINDER SKAL SIKRES FULD DELTAGELSE I LEDELSE OG BESLUTNINGSPROCESSER

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Delmål5·6

GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL OG REPRODUKTV SUNDHED OG RETTIGHEDER  icon

GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL OG REPRODUKTV SUNDHED OG RETTIGHEDER

Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

Delmål5·a

GIV LIGE RETTIGHEDER TIL ØKONOMISKE RESSOURCER OG EJERSKAB icon

GIV LIGE RETTIGHEDER TIL ØKONOMISKE RESSOURCER OG EJERSKAB

Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

Delmål5·b

STYRK KVINDERS RETTIGHEDER GENNEM TEKNOLOGI icon

STYRK KVINDERS RETTIGHEDER GENNEM TEKNOLOGI

Brugen af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi skal øges, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Delmål5·c

VEDTAG LOVGIVNING, DER FREMMER KØNSLIGESTILLING icon

VEDTAG LOVGIVNING, DER FREMMER KØNSLIGESTILLING

Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes

Del vores mål