SDG 10SDG Icon

Mål 10:MINDRE ULIGHED

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Reducer ulighed i og mellem lande. Sådan lyder verdensmål 10, hvis delmål blandt andet omfatter indkomststigninger for de dårligst stillede, inklusion, regulering af de finansielle markeder, ansvarlig migration og lige muligheder for alle i samfundet.

Men er ulighed i Danmark et spørgsmål om lønforskelle mellem bund og top, om gyldne håndtryk og løndumping, handler det om inklusion af marginaliserede grupper, eller om noget helt fjerde? Hvad forstår vi ved ulighed i Danmark, og hvordan kan vi måle om den reduceres?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål10·1

GØR ULIGHEDEN I INDKOMST MINDRE icon

GØR ULIGHEDEN I INDKOMST MINDRE

Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en indkomststigning for de nederste 40% af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

Delmål10·2

STYRK SOCIAL, ØKONOMISK OG POLITISK INKLUSION icon

STYRK SOCIAL, ØKONOMISK OG POLITISK INKLUSION

Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Delmål10·3

GIV ALLE LIGE MULIGHEDER, OG STOP DISKRIMINATION icon

GIV ALLE LIGE MULIGHEDER, OG STOP DISKRIMINATION

Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Delmål10·4

FØR POLITIK, DER FREMMER FINANSIEL OG SOCIAL LIGHED icon

FØR POLITIK, DER FREMMER FINANSIEL OG SOCIAL LIGHED

Der skal vedtages politikker, især finans-, løn og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Delmål10·5

REGULÉR DE GLOBALE FINANSIELLE MARKEDER OG INSTITUTIONER BEDRE icon

REGULÉR DE GLOBALE FINANSIELLE MARKEDER OG INSTITUTIONER BEDRE

Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes.

Delmål10·6

STYRK REPRÆSENTATIONEN AF UDVIKLINGSLANDENE I FINANSIELLE INSTITUTIONER icon

STYRK REPRÆSENTATIONEN AF UDVIKLINGSLANDENE I FINANSIELLE INSTITUTIONER

Udviklingslandene skal sikres øget repræsentation og stemme i beslutningstagning i de internationale økonomiske og finansielle institutioner med henblik på at opnå mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime institutioner.

Delmål10·7

FACILITÉR SIKKER OG ANSVARLIG MIGRATION icon

FACILITÉR SIKKER OG ANSVARLIG MIGRATION

Der skal faciliteres en velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet af personer, herunder gennem implementering af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker.

Delmål10·a

TAG SÆRLIGE HENSYN TIL UDVIKLINGSLANDENE  icon

TAG SÆRLIGE HENSYN TIL UDVIKLINGSLANDENE

Princippet om særlig og differentieret behandling skal implementeres for udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med aftaler i Verdenshandelsorganisationen.

Delmål10·b

BAK OP OM HJÆLP OG INVESTERINGER I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE icon

BAK OP OM HJÆLP OG INVESTERINGER I DE MINDST UDVIKLEDE LANDE

Der skal opmuntres til at give officiel udviklingsbistand og finansielle tilførsler, herunder direkte udenlandske investeringer, til lande, hvor behovet er størst, og især til de mindst udviklede lande, de afrikanske lande, udviklingslande uden adgang til havet, og små udviklingsøstater. Bidrag og investeringer skal gives i overensstemmelse med udviklingslandenes nationale planer og programmer.

Delmål10·c

REDUCÉR OMKOSTNINGERNE FOR MIGRANTER, NÅR DE SENDER PENGE HJEM  icon

REDUCÉR OMKOSTNINGERNE FOR MIGRANTER, NÅR DE SENDER PENGE HJEM

Inden 2030 skal omkostninger i forbindelse med migranters pengeoverførsler reduceres til mindre end 3procent og overførselsveje med omkostninger over 5procent skal elimineres.

Del vores mål