SDG 6SDG Icon

Mål 6:RENT VAND OG SANITET

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Rent drikkevand og ordentlige toiletforhold skal være tilgængeligt for alle. Kvaliteten af vandet skal forbedres ved at reducere forurening, affald og kemikalier samt ved at øge genanvendelsen af spildevand. Forbruget af vand skal være mere effektivt i alle sektorer, økosystemer for vand skal beskyttes og gendannes, og lokalsamfund skal deltage i at forbedre forvaltningen af vandressourcerne. Det er essensen af delmålene for verdensmål 6.

Men hvor mange pesticider og kemikalier i grundvandet er for mange, og er det overhovedet afgørende, så længe vandet bare er billigt eller måske gratis? Kort sagt; hvad forstår vi ved rent vand i Danmark, og hvordan måler vi det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål6·1

GIV ADGANG TIL RENT DRIKKEVAND icon

GIV ADGANG TIL RENT DRIKKEVAND

Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Delmål6·2

GIV ALLE ADGANG TIL TOILET, SANITET OG HYGIEJNE icon

GIV ALLE ADGANG TIL TOILET, SANITET OG HYGIEJNE

Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toiletforhold for alle, med særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

Delmål6·3

STYRK VANDKVALITETEN, OG RENS OG BRUG SPILDEVAND BEDRE icon

STYRK VANDKVALITETEN, OG RENS OG BRUG SPILDEVAND BEDRE

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Delmål6·4

GØR VANDFORBRUGET EFFEKTIVT OG SIKR FORSYNINGEN AF FERSKVAND icon

GØR VANDFORBRUGET EFFEKTIVT OG SIKR FORSYNINGEN AF FERSKVAND

Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Delmål6·5

INDFØR INTEGRERET STYRING AF VANDRESSOURCER icon

INDFØR INTEGRERET STYRING AF VANDRESSOURCER

Inden 2030 skal forvaltning af vandresourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

Delmål6·6

BESKYT OG GENOPRET ØKOSYSTEMER I OG OMKRING VAND icon

BESKYT OG GENOPRET ØKOSYSTEMER I OG OMKRING VAND

Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Delmål6·a

STØT UDVIKLINGSLANDENES HÅNDTERING AF VAND OG SANITET icon

STØT UDVIKLINGSLANDENES HÅNDTERING AF VAND OG SANITET

Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder opsamling af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

Delmål6·b

STØT LOKAL HÅNDTERING AF VAND OG SANITET icon

STØT LOKAL HÅNDTERING AF VAND OG SANITET

Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

Del vores mål