SDG 3SDG Icon

Mål 3:SUNDHED OG TRIVSEL

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Alle mennesker i alle aldre skal have et sundt liv og trives livet igennem. Vi skal reducere for tidlig død på grund af sygdomme som diabetes, kræft og KOL, og vi skal se færre dødsfald på grund af farlige kemikalier og forurening. Alkohol og stofmisbrug skal forebygges og behandles bedre, tobaksrygning skal begrænses. Mental sundhed og trivsel skal fremmes. Der skal være mulighed for at planlægge sin egen familie, og der skal være adgang til abort. Alle skal være dækket af en sundhedsdækning og have adgang til livsvigtig medicin til en overkommelig pris. Det er blot nogle af de i alt 13 delmål for verdensmål 3.

Opnår vi sundhed og trivsel, hvis alle danskere får en halv times motion om dagen? Eller ved at vi arbejder mindre? Eller hvis vi dropper fastfood? Hvad vil det sige at have et sundt liv i Danmark, og hvordan måler vi det?

Delmål

Hvert verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Delmål3·1

REDUCÉR MØDREDØDELIGHEDEN icon

REDUCÉR MØDREDØDELIGHEDEN

Inden 2030 skal den globale mødredødelighed reduceres til under 70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte børn.

Delmål3·2

STOP FOREBYGGELIGE DØDSFALD BLANDT BØRN UNDER FEM ÅR  icon

STOP FOREBYGGELIGE DØDSFALD BLANDT BØRN UNDER FEM ÅR

Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn.

Delmål3·3

BEKÆMP SMITSOMME SYGDOMME icon

BEKÆMP SMITSOMME SYGDOMME

Inden 2030 skal epidemierne af AIDS, tuberkulose, malaria og negligerede tropiske sygdomme afsluttes, og hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme skal bekæmpes.

Delmål3·4

RED FLERE FRA AT DØ AF IKKE-SMITSOMME SYGDOMME, OG STYRK MENTAL SUNDHED icon

RED FLERE FRA AT DØ AF IKKE-SMITSOMME SYGDOMME, OG STYRK MENTAL SUNDHED

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Delmål3·5

FOREBYG OG BEHANDL STOF- OG ALKOHOLMISBRUG icon

FOREBYG OG BEHANDL STOF- OG ALKOHOLMISBRUG

Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

Delmål3·6

HALVÉR ANTALLET AF DRÆBTE OG SÅREDE I TRAFIKKEN icon

HALVÉR ANTALLET AF DRÆBTE OG SÅREDE I TRAFIKKEN

Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres.

Delmål3·7

GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL- OG REPRODUKTIV SUNDHED OG FAMILIEPLANLÆGNING  icon

GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL- OG REPRODUKTIV SUNDHED OG FAMILIEPLANLÆGNING

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

Delmål3·8

GIV ALLE ADGANG TIL LÆGEHJÆLP icon

GIV ALLE ADGANG TIL LÆGEHJÆLP

Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til livsvigtige sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig pris for alle.

Delmål3·9

REDUCER SYGDOM OG DØDSFALD PÅ GRUND AF KEMIKALIER OG FORURENING icon

REDUCER SYGDOM OG DØDSFALD PÅ GRUND AF KEMIKALIER OG FORURENING

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Delmål3·a

IMPLEMENTÉR WHO’S RAMMEKONVENTION OM TOBAKSKONTROL icon

IMPLEMENTÉR WHO’S RAMMEKONVENTION OM TOBAKSKONTROL

Implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens Rammekonvention vedrørende Tobakskontrol skal styrkes i alle lande, hvor det er relevant.

Delmål3·b

STYRK UDVIKLING AF VACCINER OG MEDICIN, SOM ALLE HAR RÅD TIL icon

STYRK UDVIKLING AF VACCINER OG MEDICIN, SOM ALLE HAR RÅD TIL

Forskning og udvikling af vacciner og medicin til behandling af smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme, der primært påvirker udviklingslande skal støttes, og der skal sikres adgang til livsvigtig medicin og vacciner til en overkommelig pris i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og Folkesundhed, som bekræfter udviklingslandenes ret til i fuldt omfang at anvende bestemmelserne i Aftalen om Handelsrelaterede Aspekter af Intellektuelle Ejendomsrettigheder vedrørende fleksibilitet i beskyttelsen af folkesundheden, og især skal der sikres adgang til medicin for alle.

Delmål3·c

ØG FINANSIERINGEN AF SUNDHEDSYDELSER I UDVIKLINGSLANDENE icon

ØG FINANSIERINGEN AF SUNDHEDSYDELSER I UDVIKLINGSLANDENE

Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater.

Delmål3·d

STYRK TIDLIG VARSLING OG HÅNDTERING AF SUNDHEDSTRUSLER icon

STYRK TIDLIG VARSLING OG HÅNDTERING AF SUNDHEDSTRUSLER

Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

Del vores mål